53012 Sales Tax Rate

Cedarburg, WI is in zip code 53012. The current total local sales tax rate in Cedarburg, WI is 5.500%. The 2020 total local sales tax rate was 5.600%.

Sales Tax Breakdown

DistrictRate
Wisconsin State5.000%
Ozaukee County0.500%
Cedarburg0.000%
Total 5.500%

Cedarburg Details

Cedarburg, WI is in Ozaukee County. Cedarburg is in the following zip codes: 53012.